Každá situace má řešení

Jak probíhají sezení

Sezení probíhá v předem stanovém čase, v délce 60 minut (max. 90). Setkání probíhají individuálně. Ve výjimečných případech v páru či za přítomnosti rodiče (u mladistvých). Ideální rozestup mezi sezeními je týden max. 14 dní.

Téma na sezení volíte Vy, stejně tak cíl setkávání - změnu, které chcete dosáhnout prostřednictvím naší spolupráce. Využívají se metody, techniky a přístup z oblasti psychoterapie (dynamické a terapie hrou) a zároveň zkušenosti ze sociální oblasti a psychologie.

"Nepřinesu Vám rybu, když jí potřebujete, ale naučím Vás rybařit."

Nejčastější dotazy


S jakými problémy mohu přijít?

Náročné životní situace jsou různého typu od výchovných problémů s dětmi, přes vztahové problémy, konflikty v zaměstnání či psychické poruchy, traumata.

Obecně nepracuji s těžkou psychiatrickou diagnózou.

U lehčích psychických poruch (deprese, úzkosti...) doporučuji spolupráci psychiatra, pokud ji považuji za vhodnou.

Psycholog X psychiatr X psychoterapeut? Kdo jste?

Mou profesí byla a stále částečně je sociální práce. Věnuji se také studiu psychoterapie. V současné době není psychoterapie mimo zdravotnictví zákonem ukotvena, z tohoto důvodu poradenství nenazývám psychoterapií, přestože prvky psychoterapie často využívám a znalosti mám. Znalosti z oboru psychologie mám v rámci studia na vysoké škole, nicméně přímo tento obor vystudovaný nemám.

Jak se sezení platí?

Sezení se platí ihned po skončení v hotovosti. Ve výjimečných případech při dlouhodobé spolupráci je možná platba na účet.

TRAUMA A POROD

PODPŮRNÁ SKUPINA

Porod je okamžik příchodu miminka na svět, to ví asi každý. Ne vždy ale probíhá ideálně a dle představ maminky. Některé maminky si bohužel nesou následky dál do života, ať už po stránce psychické či méně často fyzické (nikoliv estetické). 

Nemusíte na to být sama. Hledáte porozumění? Pochopenní od jiných žen, které zažily něco podobného? Přijďte si pro to, co potřebujete. Zkuste přijít na schůzku Podpůrné skupiny. 

Jak často? Dle zájmu každé úterý od 17:00 do 18:30.

Jaká jsou pravidla? Ta si určují maminky v úvodu setkání. Žádaná je mlčenlivost, zachování důvěrnosti.

Cena? Částka je za každé setkání, 150Kč. Platí se na konci setkání.

Je nutné ověřit, zda skupina probíhá  - odvíjí se od počtu (min. 3 - max. 6).

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.