Kdo jsem

Mgr. Monika Farkašová

Věnuji se poradenství s využitím psychoterapeutických znalostí (r. 2015) a terapii hrou od r. 2016. Neustále se snažím vzdělávat a doplňovat své znalosti. Věnuji se dětem, mladistvým a dospělým od r. 2009. Tato práce je pro mě stěžejní a věnuji ji nejvíce svého času. Využívám znalosti z oblasti zejména psychoterapie, psychologie a psychosociální terapie. Dle uvážení využívám také podpůrné techniky, zejména u dětí pracuji s projektivními technikami (imaginace, relaxace, práce s pískem, arteterapeutické techniky atd.). Klienta vnímám jako rovnocenného partnera, který si sám volí cestu, jíž se budeme ubírat. 

Lektoruji kurzy pro rodiče, pěstounské rodiče a odborníky.

Nabízím konzultace v oblasti výchovy, vztahových problémů, rodičovských dovedností, při řešení traumat a krizí a terapii hrou. 

V roce 2018 jsem spolu s kolegyní založila Psychoterapeutické centrum pro děti a dospělé v Plzni, které vnímám jako své další dítě, na kterém mi velmi záleží. Jsem přesvědčena, že klient má právo na poskytování profesionální terapie v důstojném a příjemném prostředí.

Vzdělání

 • vystudovala obor Prevence a rehabilitace sociální patologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích (Bc.)
 • vystudovala obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (Mgr.)
 • sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii pod Pražskou vysokou školou psychosociálních studií
 • výcvik v Nedirektivní terapii hrou pod PCA Institutem pod vedením Mgr. Zuzany Tatárové a Mgr. Viery Hojnošové (zakončení v 05/2017)
 • účast na konferenci Dětské psychologie (r. 2018, r. 2019)
 • účast na 3denním workshopu Na dítě zaměřená terapie hrou jako nástroj pomoci traumatizovaným dětem (lektor Sue Bratton, r. 2018)
 • biodynamické masáže v psychoterapii (r. 2018)
 • taneční a pohybová terapie (r. 2018)
 • práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - Tanečně pohybová terapie (r. 2019)
 • práce s tělem v psychoterapii (r. 2019)

Zkušenosti

 • terapie hrou v dětském domově
 • pět let pracovala s rodinami v krizových a těžkých životních situacích
 • přednášky a semináře pro rodiče, pěstouny i odborníky
 • vedení klubu pro děti a mladistvé
 • vedení sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • metodická podpora služby pro rodiny s dětmi