Kdo jsem

Mgr. Monika Farkašová

Věnuji se poradenství s využitím psychoterapeutických znalostí a terapii hrou od r. 2016. Neustále se snažím vzdělávat a doplňovat své znalosti. Věnuji se dětem, mladistvým a dospělým od r. 2009. Nabízím konzultace v oblasti výchovy, vztahových problémů, rodičovských dovedností, při řešení traumat a krizí a terapii hrou. Využívám znalosti z oblasti sociální práce, psychoterapie a psychosociální terapie. Dle uvážení využívám také podpůrné techniky, zejména u dětí pracuji s projektivními technikami. Klienta vnímám jako rovnoceného partnera, který si sám volí cestu, kterou se budeme ubírat. Lektoruji také kurz akreditovaný MPSV pro využívání Speciálních technik při práci s dětmi.

Vzdělání

  • vystudovala obor Prevence a rehabilitace sociální patologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích (Bc.)
  • vystudovala obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (Mgr.)
  • sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii pod Pražskou vysokou školou psychosociálních studií
  • výcvik v Nedirektivní terapii hrou pod PCA Institutem pod vedením Mgr. Zuzany Tatárové a Mgr. Viery Hojnošové (zakončení v 05/2017)
  • průběžné vzdělávání kurzy a semináři

Zkušenosti

  • pět let pracovala s rodinami v krizových a těžkých životních situacích
  • vedení klubu pro děti a mladistvé
  • vedení sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • metodická podpora služby pro rodiny s dětmi