Aha! Rodičovství... aneb kniha pro rodiče

09.02.2017

Snad každý rodič někdy pochybuje, zda je dobrým rodičem a neselhává. A někteří z nich se rozhodnou pracovat na sobě, aby byli lepšími rodiči a šťastnějšími dospělými. V takové chvíli saháme po dostupných informacích, ať už z internetu, mezi známými či z knih. A právě o jedné takové knize bych tu ráda napsala.

Knihu napsala Dr. Laura Markhamová s pozitivním přístupem k rodičovství. Odmítá výchovný styl odměna-trest a dítě nevnímá ani jako partnera, ale jako nevyzrálou lidskou osobnost. Cílem knihy je seznámit rodiče postupně jak s vývojem dítěte, tak i s hlavními třemi výchovnými principy: umění seberegulace; napojování se na dítě a vytvoření hlubokého vztahu; koučink, nikoli kontrola. U některých kapitol naleznete přímo doporučení pro jednotlivá vývojová období zpravidla rozdělena na: kojenec (0-13měsíců), batole (13-36měsíců), předškolák (3-5let), mladší školák (6-9let). Během čtení knihy můžete již některé doporučené postupy aplikovat. Autorka sama uvádí i to, že se stav může na přechodnou dobu zhoršit, protože si dítě "testuje", zda je to opravdu nový přístup k němu. Tímto přístupem je myšleno "bezpodmínečné přijetí" dítěte. Mohu potvrdit, že děti se během změny výchovného přístupu lepší a náhle dojde ke zhoršení. Avšak postupně dochází ke změnám trvalým.

Kniha pomáhá rodiči zlepšit vztah s dítětem tak, aby dítě umělo přijímat své pocity a projevy v blízkosti rodiče, kde se cítí bezpečně. Na základě pevného a bezpečného vztahu s rodičem se dítě učí rozeznávat tyto pocity a postupně je nevyjadřovat svým chováním, ale slovy. Zároveň objasňuje, kdy mohou nastat komplikace a jaké zpravidla bývají např. kdy dítě prochází obdobím vzdoru. Vždy uvádí příklady, jak v jednotlivých situacích přistupovat.

Závěrem: Kniha je srozumitelná, čtivá a velmi snadno a rychle aplikovatelná do běžné životní praxe. Rodič získává konkrétní příklady a postupy, jak může svůj přístup změnit a je pouze na něm, co si vybere a na jaké části svého výchovného přístupu bude pracovat. Pomáhá rodiči upevnit vztah s dítětem a cítit se jistěji v této životní roli. 

odkaz: https://www.aharodicovstvi.cz/kniha/