Terapie hrou

"O člověku se dozvíte víc během hodiny strávené hrou než během roku stráveného rozhovorem." - Platón

Informace pro rodiče

Terapie hrou je vhodná pro děti od 3 do 8 (max. 12) let

Co je terapie hrou?

Pro děti je to stejné, jako když jdou dospělý na poradenství / psychoterapii.

Pro děti je hra přirozený způsob komunikace, jako je pro dospělé rozhovor.

V herničce je hra řečí dítěte. Poskytuji jim hračky, které umožňují vyjádřit to, co jen těžko vyjádří slovy.

Jak to funguje?

Pokud má dítě možnost vyjádřit své pocity v přítomnosti vyškoleného terapeuta, který jim rozumí, začne se dítě cítit lépe, protože je může uvolnit.

Jako rodiče zažíváte pravděpodobně něco podobného, když Vás něco trápí a řekne to někomu, komu na Vás skutečně záleží a rozumí Vám. Najednou se cítíte lépe.

Podobně funguje terapie hrou.

Potřebuje Vaše dítě terapii?

Naprostá většina dětí prožívá v určitých obdobích různé těžkostosti (školka, škola, doma, rozvod rodičů, vztahy s ostatními dětmi apod.), nebo se chovají tak, že to začně znepokojovat jejich rodiče.

A některé děti potřebuji v jistých záležitostech pomocí více než jiné. Obecně lze říci, že pokud jste Vy, učitel, dětský lékař znepokojení chováním dítěte, nebo má dítě problémy přizpůsobit se změnám ve škole, kolektivu, terapie hrou je doporučený způsob pomoci vašemu dítěti.Doplňující informace

  • 45-50min zpravidla jednou týdně
  • vedené terapeutem bez přítomnosti rodiče
  • vhodné pro řešení široké škály problémů dětí
  • rodičovská konzultace 1x za 3-4 týdny (v ceně)
  • doporučený minimální počet terapeutických setkání při lehčích obtížích je 12. 

Video ukázka nedirektivní terapie hrou