Každá situace má řešení


Jak probíhají sezení

Sezení probíhá v předem stanovém čase, v délce 50 minut (max. 90). Setkání probíhají individuálně. Ve výjimečných případech v páru či za přítomnosti rodiče (u mladistvých). Ideální rozestup mezi sezeními je týden max. 14 dní.

Téma na sezení volíte Vy, stejně tak cíl setkávání - změnu, které chcete dosáhnout prostřednictvím naší spolupráce. Využívají se metody, techniky a přístup z oblasti psychoterapie (dynamické a terapie hrou) a zároveň zkušenosti ze sociální oblasti a psychologie.

"Nepřinesu Vám rybu, když jí potřebujete, ale naučím Vás rybařit."

Nejčastější dotazy


S jakými problémy mohu přijít?

Náročné životní situace jsou různého typu od výchovných problémů s dětmi, přes vztahové problémy, konflikty v zaměstnání či psychické poruchy, traumata.

Obecně nepracuji s těžkou psychiatrickou diagnózou.

U lehčích psychických poruch (deprese, úzkosti...) doporučuji spolupráci psychiatra, pokud ji považuji za vhodnou.

Psycholog X psychiatr X psychoterapeut? Kdo jste?

Mou profesí byla sociální práce. Věnuji se také studiu psychoterapie. V současné době není psychoterapie mimo zdravotnictví zákonem ukotvena, z tohoto důvodu poskytuji poradenství s prvky psychoterapie. Neustále v této oblasti doplňuji znalosti. Znalosti z oboru psychologie mám v rámci studia na vysoké škole, nicméně přímo tento obor vystudovaný nemám.

Jak se sezení platí?

Sezení se platí ihned po skončení v hotovosti. Ve výjimečných případech při dlouhodobé spolupráci je možná platba na účet.

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.