RODINNÉ KONZULTACE

Někdy je pro klienta výhodné využít i rodinné konzultace. Může jít pouze o konzultaci v páru (nejčastěji žena+muž), případně o konzultaci s dítětem (nejčastěji s adolescentním dítětem).


Pro koho jsou?

Obvykle se v životě pohybujeme mezi blizkými, kteří tvoří Naší rodinu. Jeden působí na druhého a naopak. V individuální terapii se tak může stát, že narazíme na chvíli, kdy nejvýhodnější bude přizvat dotyčného ke konzultaci. Nejedná se o rodinnou terapii, i kdyžj e možné ji následně doporučit. Často jde pouze i sdělení pocitů, objasnění druhému toho, co si myslím či naopak.

Někdy jsou rodiče nejistí během výchovy a vyhledají odbornou pomoc. Život přináší různá úskalí a výchovu dítěte nevyjímaje. rodiče se potýkají s prvním obdobím vzdoru již ve 3 letech dítěte, ale problémy mohou nastat i při vstupu do školky/školy, při rozvodech či v pubertě. I v těchto případech ůžete využít rodinné konzultace.

Rodinná konzultace trvá zpravidla 60-90 minut. Během ní je dán každému účastníkovi prostor, kde se může vyjádřit k tématu setkání. Cena bývá vyšší vzhledem k většímu počtu osob. Tyto konzultace probíhají buď jednorázově, nebo 1x měsíčně.

Diagnostika dítěte

Jedná se o psycho-sociální diagnostiku, kde se hodnotí celková situace dítěte pomocí pozorování, rozhovoru a projekčních technik, případně dalších speciálních metod (zejména expresivního charakteru). Může sloužit k šetrnému zmapování prožívání dítěte náročné životní situace a jeho přání (např. během rozvodového řízení). Nejde o "výslech" dítěte. 
Nejprve probíhá sezení s rodičem bez přítomnosti dítěte za účelem získání vstupních informací a anamnézy, následuje sezení s dítětem a jeho vyhodnocení. Závěrečné je sezení opět s rodičem bez přítomnosti dítěte. Dítě během sezení s rodičem není přítomno z  sekundární či terciální viktimizace (znovuprožívání těžkých životních situací).
Neváhejte se zeptat, zda je tato služba pro Vás vhodná. Pozor! Děti, které jsou mnou diagnostikovány, nemohou pod mým vedením přejít na terapii hrou! Je nutný časový rozestup alespoň 3-6měsíců (dle věku dítěte a kontextu situace).